ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Συνεργάτες και Προϊόντα
Η Εταιρεία μας έχει αναπτύξει συνεργασία με διάφορους προμηθευτές ψυκτικών και κλιματιστικών μηχανημάτων, των οποίων τα μηχανήματα έχουν ποιότητα, ωραίο design και προσφέρουν οικονομία στον τομέα της ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα που προμηθευόμαστε, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις ιστοσελίδες των δύο βασικότερων προμηθευτών μας, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για τους πελάτες μας στην επιλογή τους, σε ό,τι αφορά την αγορά κλιματιστικού μηχανήματος.

image-140348-divider-down.jpg?1425890187719
image-140348-divider-down.jpg?1425890187719